PROTECTION
Sondage sur le travail des enfants
4 questions posées sur ce sujet
44% taux de réponse
401 répondants sur 910 interrogés
Jui 6. 2019
Èske w konnen ke la lwa pa dakò pou timoun pi piti ke 16 zan al travay?
Jui 6. 2019
Kisa ki dwe fèt pou anpeche mòd eksplwatasyon sa?
Jui 6. 2019
Si ou wè yo ap eksplwate on timoun oubyen ou wè on timoun ki bezwen èd. Èske wap rapòte sa?
Jui 6. 2019
Bay kiyes ou tap rapòte sa?

RÉSULTATS DU SONDAGE

JUI 6. 2019
Èske w konnen ke la lwa pa dakò pou timoun pi piti ke 16 zan al travay?
401 répondants sur 910 interrogés
Female
66%
Wi
 
Wi
34%
Non
 
Non

Male
61%
Wi
 
Wi
39%
Non
 
Non
0-14
20%
Wi
 
Wi
80%
Non
 
Non

15-19
61%
Wi
 
Wi
39%
Non
 
Non

20-24
57%
Wi
 
Wi
43%
Non
 
Non

25-30
59%
Wi
 
Wi
41%
Non
 
Non

31-34
73%
Wi
 
Wi
27%
Non
 
Non

35+
89%
Wi
 
Wi
11%
Non
 
Non
64%
Wi
 
Wi
36%
Non
 
Non
JUI 6. 2019
Kisa ki dwe fèt pou anpeche mòd eksplwatasyon sa?
354 répondants sur 402 interrogés
Female
44%
Edikasyon
 
Edikasyon
25%
Fanmi
 
Fanmi
11%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
20%
Denonse
 
Denonse

Male
58%
Edikasyon
 
Edikasyon
21%
Fanmi
 
Fanmi
11%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
10%
Denonse
 
Denonse
0-14
75%
Edikasyon
 
Edikasyon
25%
Fanmi
 
Fanmi
0%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
0%
Denonse
 
Denonse

15-19
46%
Edikasyon
 
Edikasyon
22%
Fanmi
 
Fanmi
12%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
20%
Denonse
 
Denonse

20-24
58%
Edikasyon
 
Edikasyon
24%
Fanmi
 
Fanmi
9%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
9%
Denonse
 
Denonse

25-30
50%
Edikasyon
 
Edikasyon
21%
Fanmi
 
Fanmi
15%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
14%
Denonse
 
Denonse

31-34
70%
Edikasyon
 
Edikasyon
20%
Fanmi
 
Fanmi
0%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
10%
Denonse
 
Denonse

35+
43%
Edikasyon
 
Edikasyon
36%
Fanmi
 
Fanmi
7%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
14%
Denonse
 
Denonse
54%
Edikasyon
 
Edikasyon
22%
Fanmi
 
Fanmi
11%
Sansibilizasyon
 
Sansibilizasyon
13%
Denonse
 
Denonse
JUI 6. 2019
Si ou wè yo ap eksplwate on timoun oubyen ou wè on timoun ki bezwen èd. Èske wap rapòte sa?
330 répondants sur 354 interrogés
Female
66%
Wi
 
Wi
2%
Non
 
Non
32%
Sa Depann
 
Sa Depann

Male
64%
Wi
 
Wi
4%
Non
 
Non
32%
Sa Depann
 
Sa Depann
0-14
50%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
50%
Sa Depann
 
Sa Depann

15-19
63%
Wi
 
Wi
4%
Non
 
Non
33%
Sa Depann
 
Sa Depann

20-24
60%
Wi
 
Wi
4%
Non
 
Non
36%
Sa Depann
 
Sa Depann

25-30
66%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
34%
Sa Depann
 
Sa Depann

31-34
75%
Wi
 
Wi
12%
Non
 
Non
12%
Sa Depann
 
Sa Depann

35+
85%
Wi
 
Wi
8%
Non
 
Non
8%
Sa Depann
 
Sa Depann
62%
Wi
 
Wi
3%
Non
 
Non
35%
Sa Depann
 
Sa Depann
JUI 6. 2019
Bay kiyes ou tap rapòte sa?
313 répondants sur 330 interrogés
Female
25%
Paran
 
Paran
8%
Zanmi
 
Zanmi
19%
Lapres
 
Lapres
24%
Lapolis
 
Lapolis
10%
IBESR
 
IBESR
4%
Jij
 
Jij
10%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

Male
22%
Paran
 
Paran
5%
Zanmi
 
Zanmi
28%
Lapres
 
Lapres
16%
Lapolis
 
Lapolis
18%
IBESR
 
IBESR
6%
Jij
 
Jij
4%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo
0-14
0%
Paran
 
Paran
0%
Zanmi
 
Zanmi
100%
Lapres
 
Lapres
0%
Lapolis
 
Lapolis
0%
IBESR
 
IBESR
0%
Jij
 
Jij
0%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

15-19
26%
Paran
 
Paran
14%
Zanmi
 
Zanmi
21%
Lapres
 
Lapres
19%
Lapolis
 
Lapolis
7%
IBESR
 
IBESR
2%
Jij
 
Jij
10%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

20-24
21%
Paran
 
Paran
4%
Zanmi
 
Zanmi
28%
Lapres
 
Lapres
18%
Lapolis
 
Lapolis
14%
IBESR
 
IBESR
7%
Jij
 
Jij
9%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

25-30
20%
Paran
 
Paran
5%
Zanmi
 
Zanmi
23%
Lapres
 
Lapres
15%
Lapolis
 
Lapolis
23%
IBESR
 
IBESR
9%
Jij
 
Jij
5%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

31-34
38%
Paran
 
Paran
0%
Zanmi
 
Zanmi
0%
Lapres
 
Lapres
25%
Lapolis
 
Lapolis
38%
IBESR
 
IBESR
0%
Jij
 
Jij
0%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

35+
30%
Paran
 
Paran
10%
Zanmi
 
Zanmi
10%
Lapres
 
Lapres
20%
Lapolis
 
Lapolis
30%
IBESR
 
IBESR
0%
Jij
 
Jij
0%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo
21%
Paran
 
Paran
5%
Zanmi
 
Zanmi
26%
Lapres
 
Lapres
17%
Lapolis
 
Lapolis
15%
IBESR
 
IBESR
5%
Jij
 
Jij
6%
Legliz
 
Legliz
0%
Rezo Sosyo
 
Rezo Sosyo

RÉPONSES SÉLECTIONNÉES

ARTICLES ASSOCIÉS

Aucun article associé.

IMAGES SÉLECTIONNÉES

Aucune image sélectionnée

+ DE SONDAGES

FILTRER