ENVIRONMENT
Sondage - Formation - Partenaires
6 questions posées sur ce sujet
75% taux de réponse
6 répondants sur 8 interrogés
Nov 22. 2018
Allo, Siklòn Matthew te frape Ayiti fo. Nou ta renmen konn si ou preparew pou lòt siklòn ki ka rive? Gen 4 kesyon. Eskew ta renmen patisipe? Repòn wi oswa non
Nov 22. 2018
Eske ou panse ou kapab pwoteje tèt ou ak fanmi w si ta genyen yon siklòn kap vini ? Repòn wi oswa non
Nov 22. 2018
Eske ou konn pale ak zanmi w oswa fanmi w sou kouman pou yon moun pare tèt li pou yon siklòn. Repòn wi oswa non
Nov 22. 2018
Poukisa? Ekri pouki rezon
Nov 22. 2018
Ki kotew jwen enfòmasyon sou siklòn? 1:Nan nouvèl 2:Nan lekòl 3:Nan legliz 4:mpa janm jwenn enfomasyon sou sa 5:Gouvènman an
Nov 22. 2018
Direksyon Pwoteksyon Sivil se meyè sous enfòmasyon sou siklòn. Ale sou lyen sa pou ka jwen plis enfòmasyon sou sa oswa al ‘’like’’ paj facebook li a.

RÉSULTATS DU SONDAGE

NOV 22. 2018
Allo, Siklòn Matthew te frape Ayiti fo. Nou ta renmen konn si ou preparew pou lòt siklòn ki ka rive? Gen 4 kesyon. Eskew ta renmen patisipe? Repòn wi oswa non
6 répondants sur 8 interrogés
Female
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

Male
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
0-14
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

15-19
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

20-24
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

25-30
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

31-34
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

35+
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
NOV 22. 2018
Eske ou panse ou kapab pwoteje tèt ou ak fanmi w si ta genyen yon siklòn kap vini ? Repòn wi oswa non
6 répondants sur 6 interrogés
Female
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

Male
0%
Wi
 
Wi
100%
Non
 
Non
0-14
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

15-19
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

20-24
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

25-30
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

31-34
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

35+
0%
Wi
 
Wi
100%
Non
 
Non
50%
Wi
 
Wi
50%
Non
 
Non
NOV 22. 2018
Eske ou konn pale ak zanmi w oswa fanmi w sou kouman pou yon moun pare tèt li pou yon siklòn. Repòn wi oswa non
5 répondants sur 6 interrogés
Female
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

Male
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
0-14
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

15-19
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

20-24
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

25-30
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

31-34
0%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non

35+
100%
Wi
 
Wi
0%
Non
 
Non
80%
Wi
 
Wi
20%
Non
 
Non
NOV 22. 2018
Poukisa? Ekri pouki rezon
1 répondants sur 1 interrogés
konnen
pa
NOV 22. 2018
Ki kotew jwen enfòmasyon sou siklòn? 1:Nan nouvèl 2:Nan lekòl 3:Nan legliz 4:mpa janm jwenn enfomasyon sou sa 5:Gouvènman an
2 répondants sur 5 interrogés
Female
100%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

Male
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman
0-14
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

15-19
100%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

20-24
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

25-30
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

31-34
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman

35+
0%
Medya
 
Medya
0%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman
50%
Medya
 
Medya
50%
Lekol
 
Lekol
0%
Legliz
 
Legliz
0%
NoInfo
 
NoInfo
0%
Gouvenman
 
Gouvenman
NOV 22. 2018
Direksyon Pwoteksyon Sivil se meyè sous enfòmasyon sou siklòn. Ale sou lyen sa pou ka jwen plis enfòmasyon sou sa oswa al ‘’like’’ paj facebook li a.
2 répondants sur 2 interrogés
Female
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
100%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

Male
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest
0-14
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

15-19
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
100%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

20-24
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

25-30
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

31-34
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

35+
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
0%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest
0%
Grand Nord
 
Grand Nord
0%
Grand Sud
 
Grand Sud
0%
Centre
 
Centre
100%
Artibonite
 
Artibonite
0%
Ouest
 
Ouest

RÉPONSES SÉLECTIONNÉES

ARTICLES ASSOCIÉS

Aucun article associé.

IMAGES SÉLECTIONNÉES

Aucune image sélectionnée

+ DE SONDAGES

FILTRER